LogoConnect

Trek in Taal

Is het Nederlands niet jouw moedertaal?

Begrijpen de mensen jou niet altijd als je Nederlands spreekt?
Volg(de) je al een cursus Nederlands en wil je graag je uitspraak verbeteren omdat je wil solliciteren voor een nieuwe job?
Of wil je je uitspraak verbeteren zodat de leerkracht van je kind je goed kan verstaan?
Wil je ook goed verstaanbaar zijn aan de telefoon? Kortom, wil je de puntjes op de „i” als je Nederlands spreekt?
 
Ik maak graag met jou een afspraak om te werken aan een mooi en verstaanbaar accent van het Nederlands.
 

Is het Nederlands wel jouw moedertaal?

Ook dan kan je bij ons terecht.
Leerkrachten staan model voor hun leerlingen, een standaard uitspraak van het Nederlands is dan een absolute vereiste. Misschien ben je beroepsspreker, geef je vaak lezingen en sta je vaak voor een publiek. Niet alleen je uitspraak maar ook een goed gebruik van je stem draagt dan bij tot een goede verstaanbaarheid.
Heb je te kampen met een pathologische stemstoornis of is je stem je zwakke plek; je stem is een onmisbaar instrument.
 
Samen met jou zoeken we naar de juiste balans om je stem terug de juiste draagkracht te geven.