LogoConnect

Werkwijze voor het verkrijgen van terugbetaling

Om tussenkomst van het ziekenfonds te verkrijgen moet een goedkeuring verkregen worden vooraleer de behandeling begint. Je kunt bij ons terecht voor een adviserend gesprek, op aanraden van de school het CLB, uw huisarts of op eigen initiatief wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind. Indien er aanwijzingen zijn van een stoornis, dan geven we een verwijsbrief mee voor een geneesheer-specialist. De goedkeuring voor logopedische behandeling verloopt in vier stappen:

Stap 1

Je hebt een voorschrift nodig voor logopedisch onderzoek. Dit voorschrift moet door een huisarts of geneesheer-specialist zijn opgesteld.

Stap 2

De logopedist voert het onderzoek uit en stelt een logopedisch bilan (rapport) op.

Stap 3

De  geneesheer-specialist stelt een voorschrift op voor logopedische behandeling

Stap 4

De logopedist vervolledigt het dossier en u stuurt dit door naar de mutualiteit.

Afhankelijk van het probleem zijn hiervoor een aantal bilansessies nodig. Het ziekenfonds komt tussen in maximum 5 sessies. De resultaten van het onderzoek worden altijd met de ouders besproken. Wij sturen het bilan op naar de geneesheer-specialist of u maakt een nieuwe afspraak met de geneesheer-specialist.

Dit voorschrift is nodig vooraleer de eerste behandelingssessie kan plaatsvinden.

Het dossier moet binnen de 60 dagen na datum van het eerste onderzoek ingediend worden.

Niet alle behandelingen worden door het RIZIV vergoed. Daarom bieden sommige ziekenfondsen naast de verplichte een aanvullende verzekering aan. Raadpleeg je ziekenfonds voor voorwaarden en tarieven.

VERPLICHTE verzekeringAANVULLENDE verzekering
Terugbetaling doorRIZIVde mutualiteit
VoorwaardenSpecifieke voorwaarden afhankelijk van de stoornisEnkelvoudige stoornissen - rotacisme, lispelen, broddelen
Tegemoetkoming75%Variabel
Duur behandelingmax 2 jaar (volgens containerprincipe)Beperkt tot een aantal sessies