Slikken

Slikken

Heeft je kind een verkeerde tongplaatsing?
Verwijst de orthodont of tandarts je naar een logopediste?
Ademt je kind vaak tot heel vaak door de mond?

Afwijkende mondgewoontes kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van gebits- en kaakstructuren. Daarnaast kunnen ze leiden tot gehoor-en articulatieproblemen.

Ook bij frequent duimzuigen ligt de tong te laag in de mond. Dit kan een verkeerde uitspraak van in het bijzonder de /s/ en de /z/ tot gevolg hebben, maar ook de uitspraak van de /l/, /n/, /d/ en /t/ kunnen worden beïnvloed.

De logopedist richt zich op het opsporen en aanpakken van de mogelijke oorzaken. Daarnaast zal via spel en beloning het gewenste gedrag worden gestimuleerd.

Alle oefeningen worden stapsgewijze aangeboden: lippen,  tong, tongplaatsing in rust en slik. Ook articulatieproblemen zullen in een gestructureerde setting worden aangepakt. Vaak gaat het om tussentandse of tegentandse uitspraak van o.m. /s/,/z/,/t/,/d/,/n/ en /l/.

Ben je volwassen en verslik je heel vaak?
Verlies je voedsel?
Hoest je vaak voor, tijdens of na het slikken?

Slikproblemen bij volwassenen zijn vaak het gevolg van een hersenletsel of een aandoening van het zenuwstelsel. Het is belangrijk om het probleem tijdig te laten onderzoeken. Dit gebeurt na doorverwijzing door een arts waarbij de logopedist een sleutelrol heeft.

Het logopedisch onderzoek start met een aantal vragen over de voorgeschiedenis. Daarnaast zal de logopedist de basisvoorwaarden nagaan zoals ademhaling, beweeglijkheid en kracht tong en lippen, hoestkracht en stem.  Vervolgens neemt zij een sliktest af.

De N.K.O. arts zal ook vragen stellen gevolgd door een globaal N.K.O. onderzoek en een FEES: Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken. Dit onderzoek dient om de oorzaak van het slikprobleem te achterhalen.

Meestal wordt logopedische behandeling voorgeschreven door specialisten en stelt de logopedist een therapieplan op. Vaak is de behandeling gericht op aanpassingen of het aanleren van een veilig slikmanoeuvre.

Bron: brochure Afwijkende mondgewoonten en brochure Dysfagie Vlaamse Vereniging Logopedisten