Afasie, dysarthrie en apraxie

Afasie, dysarthrie en apraxie

Een persoon met afasie, spreekt minder vloeiend als voorheen. Hij of zij begrijpt bijna alles maar blokkeert regelmatig omdat hij/zij het juiste woord niet vindt.
Een persoon met dysarthrie heeft geen taalprobleem maar zijn of haar uitspraak is niet duidelijk.
Een persoon met apraxie heeft het moeilijk met doelgerichte bewegingen zoals mond- en tongbewegingen. De uitspraak wordt hierdoor bemoeilijkt.

Afasie is een verworven taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel. De persoon met afasie, spreekt minder vloeiend als voorheen. Hij of zij heeft problemen met begrijpen, vertellen en /of het lezen en schrijven van woorden en zinnen. Vaak kan hij of zij het juiste woord gewoon niet vinden. De spraak en het denken zijn in principe normaal.

Apraxie en dysarthrie zijn verworven motorische spraakstoornissen. De verstaanbaarheid of de natuurlijkheid van de spraak is verminderd. De andere aspecten van de communicatie verlopen in principe normaal.

De oorzaak is meestal een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) in de linker hersenhelft. De voornaamste hersengebieden die betrokken zijn bij taalfuncties liggen in de linker hemisfeer. Naast deze verworven, neurogene communicatiestoornissen komen vaak andere neurologische uitvalsverschijnselen voor: problemen met concentratie, geheugen en probleemoplossend vermogen.

De logopedist staat in voor het onderzoek, de behandeling en begeleiding van personen en hun omgeving. De behandeling bestaat uit het optimaliseren van de communicatie tussen de patiënt en zijn omgeving. Dit kan betekenen dat er oefentherapie wordt gegeven om de spraak en de andere mondfuncties te verbeteren. Als de spraak echter niet of nauwelijks te verstaan is zoekt de logopedist samen met de cliënt naar hulpmiddelen om de spraak te ondersteunen of te vervangen.

De persoon en zijn/haar directe omgeving wordt betrokken bij het bepalen van de inhoud van de behandeling. De doelstellingen van de behandeling worden regelmatig samen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Bron: VVL (folders Afasie en Dystarthrie)
www.afasie.be
www.arteveldehogeschool.be/logopedie/levenmetafasie/f1_afasie.htm
www.levenmetafasie.be
www.infonah.be