Spraak en Taal

Spraak en taal

Je bent ouder van een jong kindje?
Lijkt de taal- en/of spraakontwikkeling van je kind niet op gang te komen?
Is je kind moeilijk verstaanbaar?
Leert je kind verschillende talen?

Het aanleren van taal is voor de meeste kinderen een spontaan en automatisch proces. Taalleren gebeurt vanuit twee richtingen: vanuit zichzelf en hun aangeboren taalvermogen ‘de motor’, en vanuit de mensen om zich heen die taal aanbieden en voordoen ‘de brandstof’.

Bij de meeste kinderen gaat dit proces van taalverwerving vanzelf. Bij 8 tot 10 kinderen op 100 verloopt de spraak-en taalontwikkeling vertraagd en is extra interventie van een logopedist nodig. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgemaakt dat vanaf 3 jaar de voorspellingen rond taal het meest betrouwbaar zijn. Vandaar het advies om bij twijfel vanaf deze leeftijd steeds zelf een online spraak-en taaltest af te nemen. Deze vragenlijst vindt u  bij de site kindentaal.logopedie.nl/site/sneltest. De test geeft aan of het nodig is een logopedist of arts te raadplegen.

Net als bij eentalige kinderen kunnen taalmoeilijkheden ook optreden bij meertalige kinderen. Bij meertalige diagnostiek volgen wij de meest geschikte, wetenschappelijke benadering. Naast gestandaardiseerd materiaal worden ook kleine aanpassingen doorgevoerd. Op deze wijze krijgt de logopedist informatie rond hoe het kind leert. De focus ligt niet op het product maar op het proces waardoor de logopedist de leerbaarheid van het kind beoordeelt.

Leer je Nederlands als tweede taal – NT2?
Begrijpen de mensen jou niet als je Nederlands spreekt?

Volg(de) je al een cursus Nederlands en wil je graag je uitspraak verbeteren omdat je wil solliciteren voor een nieuwe job?

Is het Nederlands jouw moedertaal en ben je misschien een beroepsspreker, geef je vaak lezingen en sta je vaak voor een publiek?

Dan maakt de logopediste, gespecialiseerd in verstaanbaarheid bij volwassenen, graag met jou een afspraak.

Bronnen:

  • informatiebrochure taalontwikkeling in een meertalige context. Code 2008
  • Taalontwikkeling Stap voor Stap   Inge Zink, Hans Smessaert, 2009
  • Ontwikkelingsdysfasie Inge Zink, Mieke Breuls, 2012