LogoConnect

Rekenen

Vind je sommige rekenoefeningen telkens opnieuw moeilijk om te maken.
Vind je lezen en spelling veel makkelijker dan rekenen?
Denk je dat andere kinderen om je zullen lachen als je moet rekenen?
Maak je niet graag rekenoefeningen op het bord?

 

Het rekenen start in de kleuterklas wanneer kinderen spontaan gaan tellen. Vaak steken kleutertjes hun vingertjes op wanneer je ze vraagt hoe oud ze zijn.

In het eerste studiejaar leren zij de koppeling te maken tussen cijfer en hoeveelheid, om dan stapsgewijs door de leerkracht en samen met de andere kinderen van de klas te groeien tot een vlotte rekenaar.

Niet bij alle leerlingen verloopt het proces van rekenen vlot. Er zijn goede meetinstrumenten die het rekenproces van elke leerling in kaart brengen. Bij 2 tot 8% van de kinderen is er sprake van een rekenstoornis.  Leerkracht en zorgcoördinator maken afspraken om kinderen uit deze risicogroep extra te begeleiden.

Bij een te laag leerrendement wordt vaak samengewerkt met een logopedist. De onderzoekgegevens van de school en het rekenonderzoek van de logopedist vormen de basis voor een aanpak op maat.