LogoConnect

Na het behalen van haar graduaatsdiploma (1998) in de Arteveldehogeschool zocht Marianne nog meer antwoorden op logopedische vraagstukken. Met haar licentiaatsdiploma 2001 op zak startte zij bij Carla Janssen als zelfstandige logopediste. 

Sinds 2006 vond Marianne via het Huis van het Nederlands Brussel haar draai in het NT2[1]-werkveld. Ze biedt als nascholer CVO[2]’s en CBE[3]’s de kans om hun leraren NT2 op te leiden tot uitspraakcoach. Hiervoor behaalde ze in 2017 ook haar lerarendiploma in de gezondheidswetenschappen aan de KU Leuven. 

In het najaar van datzelfde jaar kwam Marianne terug naar Limburg en startte er als coördinator van een ondersteuningsnetwerk in het kader van het M-decreet. De diagnostiek en behandeling van zowel kinderen, adolescenten als volwassenen met leer-, spraak- en/of taalstoornissen maken haar profiel volledig. 

Freelance vind je Marianne ook als consulent dyslexie bij PraxisP (KU Leuven).

Op dit moment combineert ze haar werk als zelfstandige met een deeltijdse functie in CVO Lino.

[1] NT2: Nederlands als Tweede taal
[2] CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
[3] CBE: Centrum voor basiseducatie

Marianne Housen