LogoConnect

Lezen

Vind je lezen niet leuk in de klas of thuis?
Vind je rekenen veel makkelijker dan lezen en /of spelling?
Lees je veel trager dan de andere kinderen van je klas?
Begrijp je niet alles wat je leest?

 

Het leren lezen is een taak van het onderwijs en start al in de kleuterklas wanneer kinderen hun naam voor de eerste keer kunnen schrijven en lezen. Ook woordbeelden zoals Cola of naam van hun dorp kunnen zij al herkennen.

In het eerste studiejaar leren zij de koppeling tussen letters die je leest en klanken die je uitspreekt. Om daarna stapsgewijs en door goede leesmethodieken uitgevoerd door de leerkracht te komen tot een vlotte lezer.

Niet bij alle leerlingen ontwikkelt het lezen zich even gemakkelijk: ongeveer 10 procent van de leerlingen vallen uit. Leerkrachten en zorgcoördinatoren hebben goede meetinstrumenten om de leesontwikkeling van kinderen tijdig te evalueren en te signaleren.

Elke school start een zorgtraject op bij signalering van een leesprobleem.

Bij hardnekkigheid wordt vaak een beroep gedaan op de logopedist om nog meer en gedifferentieerder te kunnen lezen met het kind.

Als de leerling zich als zwakke lezer ervaart, vermindert de motivatie. Faalervaringen kunnen leiden tot een verlies van zelfvertrouwen, tot een verlies aan controle over de situatie. Dat leidt ertoe dat het kind minder leest, een vicieuze cirkel waar de leerling zelf niet uit kan geraken.

Samen met de onderzoeksgegevens van de school zorgen wij voor een sterk onderbouwde diagnose met een efficiënte leestherapie voor aanvankelijke lezen en voortgezet lezen.