LogoConnect

Team

Valérie Alberghs

Valérie (°1980) studeerde af in 2001 aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen als bachelor in de toegepaste psychologie. In 2014 volgde zij een bijkomende opleiding tot mindfulnesstrainer.

Zij werkte voornamelijk in de geestelijke gezondheidszorg als psychologisch consulent. Momenteel is zij werkzaam in een revalidatiecentrum waar zij kinderen met autisme en hun ouders begeleidt. Daarnaast werkt zij als freelancer voor meerdere groepspraktijken (psychodiagnostisch onderzoek en mindfulness training).

Consultatie

Intelligentieonderzoeken bij LogoConnect gebeuren op zaterdagvoormiddag.

Kosten

Kostprijs intelligentieonderzoek 150 €, inclusief afname, uitwerking en verslag.

Valérie Alberghs

Marianne Housen

Na het behalen van haar graduaatsdiploma (1998) in de Arteveldehogeschool zocht Marianne nog meer antwoorden op logopedische vraagstukken. Met haar licentiaatsdiploma 2001 op zak startte zij bij Carla Janssen als zelfstandige logopediste. 

Sinds 2006 vond Marianne via het Huis van het Nederlands Brussel haar draai in het NT2[1]-werkveld. Ze biedt als nascholer CVO[2]’s en CBE[3]’s de kans om hun leraren NT2 op te leiden tot uitspraakcoach. Hiervoor behaalde ze in 2017 ook haar lerarendiploma in de gezondheidswetenschappen aan de KU Leuven. 

In het najaar van datzelfde jaar kwam Marianne terug naar Limburg en startte er als coördinator van een ondersteuningsnetwerk in het kader van het M-decreet. De diagnostiek en behandeling van zowel kinderen, adolescenten als volwassenen met leer-, spraak- en/of taalstoornissen maken haar profiel volledig. 

Freelance vind je Marianne ook als consulent dyslexie bij PraxisP (KU Leuven).

Op dit moment combineert ze haar werk als zelfstandige met een deeltijdse functie in CVO Lino.

[1] NT2: Nederlands als Tweede taal
[2] CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs
[3] CBE: Centrum voor basiseducatie

Marianne Housen

Nele Ryckeghem

In 2010 behaalde Nele aan de Lessius Hogeschool Antwerpen haar diploma van bachelor in de logopedie. Na haar laatste stage, die ze in deze praktijk liep, ging zij hier meteen als zelfstandig logopediste aan het werk.
Binnen deze groepspraktijk bouwt ze expertise op in het domein spraak- en taalstoornissen en meertaligheid.
 

Sinds het najaar 2013 is Nele een Hanen gecertificeerd logopediste. In de Hanencursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’ begeleidt ze ouders met jonge kinderen met communicatieve ontwikkelingsproblemen. Door een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele begeleidingsgesprekken, helpt ‘Praten doe je met z’n tweeën’ ouders te leren hoe dagelijkse situaties gecreëerd en benut kunnen worden om de communicatieve ontwikkeling en taalverwerving van hun kind te stimuleren.

Daarnaast is zij dagelijks bezig met leerstoornissen. Hierbij werk Nele, net als haar collega’s, erg graag met de methodieken van expertisecentrum Eureka.

Ze volgt regelmatig vormingen omtrent deze problematieken.
 
Nele biedt de typcursus 2Hands4Kids aan. Deze specifieke cursus is ontwikkeld door Wendy Peerlings met als doel dat iedereen kan leren typen zonder tijdsdruk en via een specifieke aanpak. 2Hands4Kids bestaat uit 10 lessen van ongeveer 1 uur en wordt gevolgd in kleine groepjes.
Nele Ryckeghem

Gies Polmans

Gies is in 2013 afgestudeerd als master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de KU Leuven. Zij werkt sinds juli 2014 in deze groepspraktijk.

Tijdens haar stage heeft zij volop ervaring opgedaan binnen een school voor buitengewoon onderwijs. Ze stond in voor de behandeling van kinderen met taalstoornissen, leerstoornissen en problemen met de articulatie.

Net zoals haar collega’s, is ook Gies lid van de werkgroep Logopedisten West-Limburg. De vele informatie die ze opdoet tijdens de bijeenkomsten heeft een positief effect op haar ontplooiing als logopediste.

Om altijd volledig op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen de logopedie volgt zij bijscholingen bij het expertisecentrum Eureka en bij Sig vzw.

Tijdens de therapie stel ik een grote betrokkenheid van de ouders erg op prijs. Ook een nauwe samenwerking met het CLB en de school draag ik hoog in het vaandel. Op die manier is er ook thuis en op school sprake van een correcte en kwalitatieve begeleiding.

Gies Polmans

Carla Janssen

Carla is in 1986 afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Sinds meer dan 20 jaar werkt zij als zelfstandig logopediste in een eigen praktijk in Leopoldsburg en startte ze met de groepspraktijk in 1995.

Door het aantrekken van verschillende collega’s die zich in andere vakgebieden bekwamen, hebben zij heel wat expertise opgebouwd rond spraak-, taal- en leerstoornissen.

Een aantal lopende  projecten: opstart van de werkgroep Logopedisten West-Limburg die sinds 2010 actief is. Binnen deze groep en in samenwerking met het V-CLB concretiseerden wij de informatiefiche ‘ meertaligheid’ en fiche rond leerproblemen. Deze fiches worden gebruikt in de regio van West-Limburg door zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers en logopedisten. Daarnaast voeren wij campagne met ons project’ een draai aan taal’ ter sensibiliseren van taalstimulering voor jonge ouders.

Op gebied van leerstoornissen volgt zij met aandacht het expertisecentrum Eureka die regelmatig wetenschappelijke publicaties over leerproblemen brengt. Carla volgde de opleiding ‘Rekencoach’ volgens de methodieken van Eureka en past die dagelijks toe bij de behandeling van dyscalculie. Daarnaast gaat haar interesse uit naar de laatste, wetenschappelijke ontwikkelingen rond spraak- en taalstoornissen. Zo volgde ze de driedaagse vorming volgens de principes van Hodson en Paden voor kinderen met een ernstige spraakstoornis.

In 2013 volgde Carla bij Thomas More de vorming  rond actuele tendensen bij ‘verworven neurogene communicatiestoornissen’ zoals afasie, spraakapraxie en dementie.

Sinds kort is Carla gekwalificeerd als Cogmed Coach.

Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma is een computerprogramma voor zowel volwassen als schoolkinderen waarbij je 5 weken lang, 5 dagen in de week, thuis zelfstandig je werkgeheugen kan trainen. Via internet kan ik de verrichtingen van de deelnemer volgen. Een goede omgeving om in te trainen en een goede motivatie zijn groot belang. We plannen een aantal persoonlijke contacten om u te motiveren en feedback te geven over uw vorderingen.

cursus-peter-helderop

In de zomer van 2016 volgde Carla de cursus Oromyo
functionele Therapie bij Logopedist, docent Peter Helderop. Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht van de mond-en aangezichtsspieren of van een verkeerd slikpatroon.  Ook andere afwijkend mondgedrag zoals duim-, vinger-en/of speenzuigen horen bij deze problematiek.

Carla Janssen