LogoConnect

Over logopedie

Brief aan de patiënt en/of de ouders

Beste patiënt en/of beste ouder,

Je hebt mogelijks via de media vernomen dat de onderhandelingen in functie van een nieuwe conventie voor de jaren 2022/2023 afgelopen maand juni niet tot een resultaat geleid hebben. Begin dit jaar hadden de beroepsverenigingen voor logopedisten en de ziekenfondsen op het RIZIV een princiepsakkoord bereikt over een honorarium van € 33,40 per sessie van een half uur.

Naast het verminderen van de loodzware administratie voor u als patiënt en voor ons als zorgverstrekker was dit voor de collega’s op het werkveld een belangrijke voorwaarde om in te stappen in de nieuwe opgelegde conventie. De herwaardering moet er immers mee voor zorgen dat de kwalitatieve zorg gegarandeerd blijft. Zowel toegankelijke zorg als kwalitatieve zorg zijn uitermate van belang voor patiënt en hulpverlener.

Ondanks de bereidheid tot onderhandelen vanwege de beroepsverenigingen VVL en UPLF heeft minister Vandenbroucke beslist om de zelfstandig werkende collega’s een conventie op te leggen. De minister is immers niet bereid om de logopedisten een perspectief te geven, niet dit jaar en ook niet voor 2023 en 2024.

Omwille van bovenstaande redenen heb ik besloten om niet toe te treden tot die opgelegde conventie. Ik ben nu gedeconventioneerd en hanteer net zoals vele andere collega’s de tarieven uit het princiepsakkoord. Deze tarieven zijn immers door onafhankelijke bronnen berekend en zijn de minimumtarieven om een praktijk leefbaar te houden. Deze tarieven dragen ook de goedkeuring weg van de beroepsvereniging Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Voorlopig wijzigt er niets aan de terugbetaling. Mocht de opgelegde conventie door minstens 60% van de logopedisten worden aanvaard dan treedt die in werking vanaf ongeveer half juli. Dit zou dan betekenen dat vanaf dat moment uw eigen aandeel in de therapie (= eigen remgeld) verhoogt en dus uw terugbetaling vermindert. Dit is een maatregel van de overheid die ook weer niet correct is en waar wij als beroepsgroep er alles aan doen om die ongedaan te maken. Ik hou u verder op de hoogte over de situatie rond de terugbetaling. Alle informatie over tarieven vind je in de overzichtstabel en/of bij je logopedist. Voor mensen met een verhoogde terugbetaling verandert er niets. Hier wordt het wettelijke conventietarief toegepast.

De beroepsvereniging VVL blijft zich verder inzetten voor de correcte financiering én terugbetaling van uw logopedische zorgen. Samen staan we sterk!

Met vriendelijke groet,

Uw behandelende logopedist

2Hands4Kids

2Hands4Kids

2Hands4Kids-typen is de opvolger van TypTienTwee. Het is een verbeterde en uitgebreidere versie
van het originele concept, ontwikkeld door Wendy Peerlings van praktijk EXPLORE.

 

In een lessenreeks van 10 lessen leren kinderen en jongeren typen met 10 vingers.
Er worden steeds linken gelegd tussen vinger, kleur, letter, woord, afbeelding en onderwerp. Door al
deze leerkanalen aan te spreken, vergroot je de kans op efficiënt leren en dus ook de kans op succes.

 

Samen met een erkend lesgever leren de kinderen en jongeren tijdens de wekelijkse
contactmomenten het toetsenbord kennen. Daarnaast worden er steeds thuisoefeningen voorzien.

 

Nele en Gies zijn door 2Hands4Kids-typen erkende lesgevers.

Voorlezen op alle leeftijden

Voorlezen op alle leeftijden

0-4 maanden

een liedje of een versje is een fijne eerste kennismaking met taal. Zing er eentje uit het hoofd of haal ideeën uit cd’s. Het kan op elk moment van de dag.
 

4-8 maanden

spelen met stoffen en plastieken boekjes in felle kleuren – boekjes met geluiden. Samen spelen en ontdekt hoe een boek werkt. Onze gemeente lanceerde dit jaar Boekbaby’s, samen met de Provincie Limburg. Vanaf 6 maanden ontvang je als kersverse ouder een babypakket met twee boeken en info over voorlezen en over de bib. Project uit Groot-Brittannië: dat 20 % beter presteert op taal-en luistervaardigheid.

8-12 maanden

in stevig kartonboekjes met één afbeelding leert het kind dat alles een naam heeft. Hij legt stilaan de link met de echte wereld.  In aansluiting met de boekbaby’s ontvangen de jonge ouders later van de Bib een peuterpakket met 2 boeken en tips van de Bib.
 

12-24 maanden

Boeken met een piepklein verhaal nodigen uit om samen met de peuter te vertellen. Je geeft het kind tijd om te reageren en speelt in op wat hij zegt
 

Vanaf 2;06 jaar

samen liedjes zingen die je kind op school leert of vanuit je eigen kindertijd. Later zal je kind zeggen dat dit het leukste moment was van de dag. Fundels: digitale prentenboeken met Fun voor kleuters vanaf 3 jaar tot 8 jaar.
 

Vanaf 6 jaar

gaat je kind zelf lezen. Het is belangrijk dat je blijft voorlezen. Door het verhaal te beluisteren, erover te praten en door samen te zijn. Kies een boek die aansluit bij je kind. Andere soorten boeken voor allerlei soorten lezers: strips, luisterboeken, tijdschriften, informatieve boeken.

Oromyofunctionele stoornissen of afwijkende mondgewoonten

Oromyofunctionele stoornissen of afwijkende mondgewoonten

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken.

Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord.

Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken.

Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden.

De SNEL test

De SNEL test

Spraak- en taal Normen Eerste Lijn (www.kindentaal.nl )
SNEL formuleert automatisch een advies.

Bij positief: verdere diagnostiek
Bij negatief (geen probleem) is een adviesgesprek met alle partijen aan te raden.

Eventueel na 4 maanden opnieuw screenen, liefst onder begeleiding van de logopedist.

Het Taalhuis: hoe kinderen taal aanleren.

Het Taalhuis: hoe kinderen taal aanleren.

Het aanleren van taal is voor de meeste kinderen een spontaan en automatisch proces. Bij elk kind verloopt dit proces op dezelfde manier. We kunnen dit weergeven door een model: het ‘taalhuis’.
Taal leren gebeurt vanuit 2 richtingen: vanuit zichzelf en hun aangeboren taalvermogen (de “motor”) en vanuit de mensen om zich heen die taal aanbieden en voordoen (de“brandstof”).
 

De voortalige fase

Tijdens deze eerste twaalf maanden vormt het kind de fundering van zijn taalhuis. Het geraakt vertrouwd met klanken en intonatiepatronen van zijn moedertaal. Vanaf ongeveer 6 maanden brabbelt het zijn eerste woordjes: baba ereeremama. In deze fase leren kinderen “praten” doordat er tegen hen gesproken wordt.

De vroegtalige fase

Vanaf 1 jaar brabbelt het kind veel en gevarieerd. Dit klinkt als de taal die u spreekt. Het kind zegt vaak mama en papa en reageert op zijn naamHet kind leert de bouwstenen van de taal kennen: woorden.
troostend fopspeentje = tutje  > tu
lekker  zoet koekje > koe  
 
Als de woordenschat uitbreidt  (soms wel 7 per dag), ervaart het dat de bouwstenen naast elkaar kunnen geplaatst worden: 2 woordzinnen.
Tine  1;08 j  
ziet een fiets op de grond liggen > ietevalle  (de fiets is gevallen)
boek valle (het boek is gevallen)
lepe valle (de lepel is gevallen)
koe valle (de koek is gevallen)
Het gemiddelde kind bouwt zinnen van 2 tot 5 woorden.
Telegramstijl:   Ditte sticker Waas hé
 
Na deze fase is de ruwbouw af:alles ligt vast maar het huis is nog niet bewoonbaar.
 

Differentiatiefase

Tijdens de derde fase wordt het taalhuis bewoonbaargemaakt door met alle aspecten van de taal tegelijkertijd bezig te zijn:
Uitbreiding van de woordenschat, zinsbouw, uitspraak en woordvorming. en aandacht voor de Taal.
Tim  2;07 j  : Wil  nieboeke nat.   Is je broek nat en heb je dat niet graag?  Kom dan eens even hier.  Boeke moet uit.  Natuurlijk moet de broek uit.
 

Voltooiingsfase

Op het einde van de differentiatiefase is de TV nog niet helemaal rond.Het huis is comfortabel maar kan nog verfraaid en uitgebreid worden.
In de loop van … zo goed als volwassenentaal en het kind functioneert op volle toeren.

6 à 7 : gebruikt zijn taal maximaal. Meer dan ooit zal een kind van 6 vragen stellen naar de betekenis van woorden die hij rondom zich hoort.

De taal is voor jonge kinderen Het middel om zijn innerlijke wereld en zijn wereld om zich heen te ordenen en om erover na te denken.

Leefwereld verruimd – taalaanbod gaat over andere thema’s

Trek in Taal

Trek in Taal

Is het Nederlands niet jouw moedertaal?

Begrijpen de mensen jou niet altijd als je Nederlands spreekt?
Volg(de) je al een cursus Nederlands en wil je graag je uitspraak verbeteren omdat je wil solliciteren voor een nieuwe job?
Of wil je je uitspraak verbeteren zodat de leerkracht van je kind je goed kan verstaan?
Wil je ook goed verstaanbaar zijn aan de telefoon? Kortom, wil je de puntjes op de „i” als je Nederlands spreekt?
 
Ik maak graag met jou een afspraak om te werken aan een mooi en verstaanbaar accent van het Nederlands.
 

Is het Nederlands wel jouw moedertaal?

Ook dan kan je bij ons terecht.
Leerkrachten staan model voor hun leerlingen, een standaard uitspraak van het Nederlands is dan een absolute vereiste. Misschien ben je beroepsspreker, geef je vaak lezingen en sta je vaak voor een publiek. Niet alleen je uitspraak maar ook een goed gebruik van je stem draagt dan bij tot een goede verstaanbaarheid.
Heb je te kampen met een pathologische stemstoornis of is je stem je zwakke plek; je stem is een onmisbaar instrument.
 
Samen met jou zoeken we naar de juiste balans om je stem terug de juiste draagkracht te geven.