LogoConnect

Carla is in 1986 afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Sinds meer dan 20 jaar werkt zij als zelfstandig logopediste in een eigen praktijk in Leopoldsburg en startte ze met de groepspraktijk in 1995.

Door het aantrekken van verschillende collega’s die zich in andere vakgebieden bekwamen, hebben zij heel wat expertise opgebouwd rond spraak-, taal- en leerstoornissen.

Een aantal lopende  projecten: opstart van de werkgroep Logopedisten West-Limburg die sinds 2010 actief is. Binnen deze groep en in samenwerking met het V-CLB concretiseerden wij de informatiefiche ‘ meertaligheid’ en fiche rond leerproblemen. Deze fiches worden gebruikt in de regio van West-Limburg door zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers en logopedisten. Daarnaast voeren wij campagne met ons project’ een draai aan taal’ ter sensibiliseren van taalstimulering voor jonge ouders.

Op gebied van leerstoornissen volgt zij met aandacht het expertisecentrum Eureka die regelmatig wetenschappelijke publicaties over leerproblemen brengt. Carla volgde de opleiding ‘Rekencoach’ volgens de methodieken van Eureka en past die dagelijks toe bij de behandeling van dyscalculie. Daarnaast gaat haar interesse uit naar de laatste, wetenschappelijke ontwikkelingen rond spraak- en taalstoornissen. Zo volgde ze de driedaagse vorming volgens de principes van Hodson en Paden voor kinderen met een ernstige spraakstoornis.

In 2013 volgde Carla bij Thomas More de vorming  rond actuele tendensen bij ‘verworven neurogene communicatiestoornissen’ zoals afasie, spraakapraxie en dementie.

Sinds kort is Carla gekwalificeerd als Cogmed Coach.

Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma is een computerprogramma voor zowel volwassen als schoolkinderen waarbij je 5 weken lang, 5 dagen in de week, thuis zelfstandig je werkgeheugen kan trainen. Via internet kan ik de verrichtingen van de deelnemer volgen. Een goede omgeving om in te trainen en een goede motivatie zijn groot belang. We plannen een aantal persoonlijke contacten om u te motiveren en feedback te geven over uw vorderingen.

cursus-peter-helderop

In de zomer van 2016 volgde Carla de cursus Oromyo
functionele Therapie bij Logopedist, docent Peter Helderop. Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht van de mond-en aangezichtsspieren of van een verkeerd slikpatroon.  Ook andere afwijkend mondgedrag zoals duim-, vinger-en/of speenzuigen horen bij deze problematiek.

Carla Janssen