LogoConnect

Brief aan de patiënt en/of de ouders

Beste patiënt en/of beste ouder,

Je hebt mogelijks via de media vernomen dat de onderhandelingen in functie van een nieuwe conventie voor de jaren 2022/2023 afgelopen maand juni niet tot een resultaat geleid hebben. Begin dit jaar hadden de beroepsverenigingen voor logopedisten en de ziekenfondsen op het RIZIV een princiepsakkoord bereikt over een honorarium van € 33,40 per sessie van een half uur.

Naast het verminderen van de loodzware administratie voor u als patiënt en voor ons als zorgverstrekker was dit voor de collega’s op het werkveld een belangrijke voorwaarde om in te stappen in de nieuwe opgelegde conventie. De herwaardering moet er immers mee voor zorgen dat de kwalitatieve zorg gegarandeerd blijft. Zowel toegankelijke zorg als kwalitatieve zorg zijn uitermate van belang voor patiënt en hulpverlener.

Ondanks de bereidheid tot onderhandelen vanwege de beroepsverenigingen VVL en UPLF heeft minister Vandenbroucke beslist om de zelfstandig werkende collega’s een conventie op te leggen. De minister is immers niet bereid om de logopedisten een perspectief te geven, niet dit jaar en ook niet voor 2023 en 2024.

Omwille van bovenstaande redenen heb ik besloten om niet toe te treden tot die opgelegde conventie. Ik ben nu gedeconventioneerd en hanteer net zoals vele andere collega’s de tarieven uit het princiepsakkoord. Deze tarieven zijn immers door onafhankelijke bronnen berekend en zijn de minimumtarieven om een praktijk leefbaar te houden. Deze tarieven dragen ook de goedkeuring weg van de beroepsvereniging Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Voorlopig wijzigt er niets aan de terugbetaling. Mocht de opgelegde conventie door minstens 60% van de logopedisten worden aanvaard dan treedt die in werking vanaf ongeveer half juli. Dit zou dan betekenen dat vanaf dat moment uw eigen aandeel in de therapie (= eigen remgeld) verhoogt en dus uw terugbetaling vermindert. Dit is een maatregel van de overheid die ook weer niet correct is en waar wij als beroepsgroep er alles aan doen om die ongedaan te maken. Ik hou u verder op de hoogte over de situatie rond de terugbetaling. Alle informatie over tarieven vind je in de overzichtstabel en/of bij je logopedist. Voor mensen met een verhoogde terugbetaling verandert er niets. Hier wordt het wettelijke conventietarief toegepast.

De beroepsvereniging VVL blijft zich verder inzetten voor de correcte financiering én terugbetaling van uw logopedische zorgen. Samen staan we sterk!

Met vriendelijke groet,

Uw behandelende logopedist